sábado , 2 marzo 2024
Inicio - Sant Joan Actual - Compromís demana que Villa Antonia complisca la seua funció pública de caràcter social i cultural

Compromís demana que Villa Antonia complisca la seua funció pública de caràcter social i cultural

El grup municipal Compromís ha presentat una sèrie de precs a l’Ajuntament de Sant Joan en relació amb Villa Antonia, una finca del segle XIX de propietat municipal en la qual s’està desenvolupant un servei de restauració que no compleix amb l’activitat estipulada al projecte inicial, ja que Villa Antonia és considerada com un centre de caràcter cívico-social i cultural.

Ara, una sentència del TSJCV contra la mercantil Villa Antonia Gastrómica estableix que l’interés públic ha de primar sobre l’ús lucratiu i posa de manifest que qualsevol activitat que es desenvolupe dins del local ha d’estar destinada a aconseguir precisament eixe interés públic. En aquesta resolució, no hi ha cap dubte que l’organització de banquets de qualsevol índole és una activitat lucrativa d’interés privat allunyada de la funció social que correspon a aquest centre, com poden ser els de caràcter cultural, de formació, esplai o distracció.

És per aquest motiu que Compromís ha demanat que l’Ajuntament de Sant Joan prenga les mesures oportunes perquè deixe clar quin és l’objecte del centre i que prime l’interés públic sobre el privat. Així i tot, vol que explique per què s’ha permés un ús i una activitat des de fa més de 15 anys que causa greus molèsties al veïnat i que, com remarca la sentència, no és pròpia d’un local d’aquestes característiques.

El regidor Xavier Sala també ha sol·licitat a l’equip de govern que informe de quines són les actuacions socioculturals que s’han desenvolupat en aquest establiment en els últims anys i quines estan previstes en un futur. «Aquest Ajuntament ha permés un negoci d’hostaleria de caràcter particular i ha pervertit intencionadament la finalitat que es persegueix amb la seua explotació. Té la responsabilitat de solucionar aquesta situació i retornar al centre la seua naturalesa pública».

Davant aquesta situació, la formació ha reclamat que, com a centre sociocultural que és, es posen al servei de la ciutadania les seues instal·lacions i que s’informe de l’obertura dels jardins, de les visites programades, de les activitats gastronòmiques culturals, de la programació d’exposicions, conferències, concerts i altres espectacles.

La sentència acaba considerant que és un contrasentit que en un centre d’eixa naturalesa es puguen organitzar festes i celebracions que duren fins altes hores de la matinada i que perjudiquen seriosament als veïns i veïnes, la qual cosa és impròpia d’un local de caràcter cívico-social. “La finalitat de caràcter públic del qual fa inconcebible que a través de les seues activitats es puguen causar molèsties a la ciutadania a la qual ha de servir”.

Per la seua part, l’alcalde va manifestar a la sessió plenària que des de l’Ajuntament s’està treballant per corregir les irregularitats del local i ha proposat una reunió amb la cap de servei jurídic perquè informe a tots els portaveus sobre aquesta situació i les possibles solucions.

—————————————————————————————————————————————–

Compromís pide que Villa Antonia cumpla su función pública de carácter social y cultural

El grupo municipal Compromís ha presentado una serie de ruegos al Ayuntamiento de Sant Joan en relación con Villa Antonia, una finca del siglo XIX de propiedad municipal donde se está desarrollando un servicio de restauración que no cumple con la actividad estipulada en el proyecto inicial, puesto que Villa Antonia es considerada como un centro de carácter cívico-social y cultural.

Ahora, una sentencia del TSJCV contra la mercantil Villa Antonia Gastrómica establece que el interés público tiene que primar sobre el uso lucrativo y pone de manifiesto que cualquier actividad que se desarrolle dentro del local tiene que estar destinada a conseguir precisamente ese interés. En la resolución, no hay duda que la organización de banquetes de cualquier índole es una actividad lucrativa de interés privado alejada de la función social que corresponde al centro, como pueden ser los de carácter cultural, de formación, esparcimiento o distracción.

Por este motivo, Compromís ha pedido al Ayuntamiento de Sant Joan que tome las medidas oportunas para que deje claro cuál es el objeto del centro y que priorice el interés público sobre el privado. Aun así, quiere que explique por qué se ha permitido un uso y una actividad desde hace más de 15 años que causa graves molestias al vecindario y que, como remarca la sentencia, no es propia de un local de estas características.

El regidor Xavier Sala también ha solicitado al equipo de gobierno que informe de cuáles son las actuaciones socioculturales que se han desarrollado en el establecimiento en los últimos años y cuáles están previstas en un futuro. «Este Ayuntamiento ha permitido un negocio de hostelería de carácter particular y ha pervertido intencionadamente la finalidad que se persigue con su explotación. Tiene la responsabilidad de solucionar esta situación y devolver al centro su naturaleza pública».

Ante esta situación, la formación ha reclamado que, como centro sociocultural que es, se ponga al servicio de la ciudadanía sus instalaciones y que se informe de la apertura de los jardines, de las visitas programadas, de las actividades gastronómicas culturales, de la programación de exposiciones, conferencias, conciertos y otros espectáculos.

La sentencia acaba considerando que es un contrasentido que en un centro de esa naturaleza se puedan organizar fiestas y celebraciones que duran hasta altas horas de la madrugada y que perjudican seriamente a los vecinos y vecinas, por lo que es impropio de un local de carácter cívico-social. “La finalidad de carácter público hace inconcebible que a través de sus actividades se puedan causar molestias a la ciudadanía a la que tiene que servir”.

Por su parte, el alcalde manifestó en la sesión plenaria que desde el Ayuntamiento se está trabajando para corregir las irregularidades del local y ha propuesto una reunión con la jefe de servicio jurídico para que informe a todos los portavoces sobre esta situación y las posibles soluciones.

Puedes ver también...

Aleman requiere la implantación de La Casa de la Familia y pide explicaciones por el estado de abandono de los parques y jardines

Durante el Pleno celebrado con fecha 31 de enero del presente año en el Ayuntamiento …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *