Inicio - Sant Joan Actual - Compromís i Podemos sol·liciten una ampliació dels bons al consum

Compromís i Podemos sol·liciten una ampliació dels bons al consum

La tercera campanya de bons al consum, llançada per a enfortir i estimular al sector comercial de Sant Joan, ha generat una sèrie de queixes per part de comerciants i usuàries que ha portat als grups municipals de Compromís i Podemos a registrar una proposta d’ampliació del termini perquè el teixit comercial local puga afavorir-se de la mesura.

Un dels principals problemes de la campanya és que està vigent del 12 de setembre fins al 2 d’octubre, un període marcat per la celebració de les festes locals i les vacances de molts comerços després de l’època estival. És per aquest motiu que la majoria d’establiments es troben tancats i tant les comerciants com les persones usuàries no poden fer-ne ús ni gaudir de la campanya.

Aquesta situació ha generat malestar i la falta d’informació dels comerços que no es troben disponibles ha generat molta confusió, per la qual cosa les dues formacions han sol·licitat ampliar el termini a un mes perquè les persones que hagen comprat els seus bons tinguen prou temps per a gastar-los en els comerços que ja tenien previst.

D’altra banda, la gestió de la campanya a través de l’aplicació web no està sent satisfactòria pel fet que alguns comerços que figuren com adherits als bons realment no ho estan, o altres que sí que ho estan però no estan oberts al públic i no s’indica en cap moment.

A més, alguns dels comerços no estan dins de la categoria corresponent i pot afectar a l’hora de trobar un establiment per a la compra de bons (botigues que es troben en hostaleria i restaurants que no hi estan, per exemple). És per això que  Compromís Sant Joan i Podemos també han demanat solucionar les deficiències en l’aplicació abans que termine la campanya amb l’objectiu de facilitar el seu ús i evitar qualsevol perjuí als i les usuàries.

—————————————————————————————————————————————–

Compromís y Podemos solicitan una ampliación de los bonos al consumo

La tercera campaña de bonos al consumo, lanzada para fortalecer y estimular al sector comercial de Sant Joan, ha generado una serie de quejas por parte de comerciantes y usuarias que ha llevado a los grupos municipales de Compromís y Podemos a registrar una propuesta de ampliación del plazo para que el tejido comercial local pueda favorecerse de la medida.

Uno de los principales problemas de la campaña es que está vigente del 12 de septiembre hasta el 2 de octubre, un periodo marcado por la celebración de las fiestas locales y las vacaciones de muchos comercios después de la época estival. Es por este motivo que la mayoría de establecimientos se encuentran cerrados y tanto los comerciantes como las personas usuarias no pueden hacer uso ni disfrutar de la campaña.

Esta situación ha generado malestar y la falta de información de los comercios que no se encuentran disponibles ha generado mucha confusión, por lo que las dos formaciones han solicitado ampliar el plazo en un mes para que las personas que hayan comprado sus bonos tengan suficiente tiempo para gastarlos en los comercios que ya tenían previstos.

Por otro lado, la gestión de la campaña a través de la aplicación web no está siendo satisfactoria por el hecho de que algunos comercios que figuran como adheridos a los bonos realmente no lo están, u otros que sí que lo están pero no están abiertos al público y no se indica en ningún momento.

Además, algunos de los comercios no están dentro de la categoría correspondiente, afectando a la hora de encontrar un establecimiento para la compra de bonos (tiendas que se encuentran en hostelería y restaurantes que no lo están, por ejemplo). Es por eso que Compromís Sant Joan y Podemos también han pedido solucionar las deficiencias en la aplicación antes de que termine la campaña con el objetivo de facilitar su uso y evitar cualquier perjuicio a los y las usuarias.

Puedes ver también...

Carolina Climent y Mari Carmen Salcedo son proclamadas Belleses del Foc 2024 de Sant Joan d’Alacant

Más de 500 personas asisten a la gala organizada por la Comisión de Hogueras en …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *