Compromís: “L’Ordana ha de ser una oportunitat per beneficiar Sant Joan i no els interessos d’empreses privades”

L’augment de la superfície construïda a Sant Joan i el conseqüent creixement de la població ha fet que les comunicacions actuals generen greus problemes de mobilitat tant per als vianants com per a les persones que es desplacen en vehicle de motor, a causa de la congestió del trànsit de l’Av. Miguel Hernández, l’escassetat d’opcions de transport públic o la falta d’estacionament del centre urbà, entre altres.

Hui Sant Joan compta amb una zona d’aparcament menys i amb un pàrquing subterrani que encara no s’ha obert. Una situació que l’alcalde de Sant Joan va assegurar que no ocorreria amb l’afirmació que cap aparcament seria tancat per la posada en funcionament del pàrquing de l’Ordana. Però Santi Román ha tornat a mentir de forma descarada a la ciutadania.

Els prejuís que generen aquestes decisions i la poca fiabilitat de les paraules de l’actual alcalde es tradueixen en un greu problema que Compromís Sant Joan denúncia i que posa de manifest que l’actual govern local de dretes torna a beneficiar les empreses privades i els interessos dels santjoaners ixen una vegada més perdent.

Davant la decisió dels propietaris del solar de La Moleta per acabar amb la concessió de l’aparcament justament ara, ha de portar a l’Ajuntament a proposar alternatives i dotar al veïnat de solucions, així com facilitar als treballadors del mercat dels dissabtes els seus desplaçaments.

Fa onze anys que Compromís defensa una gestió pública de l’aparcament de L’Ordana en benefici dels usuaris, però el consistori no va optar a la seua gestió i no va aprofitar l’oportunitat de fer-ho quan es va autoritzar la subhasta. El grup municipal inclús va presentar una sol·licitud d’expropiació del pàrquing i totes les mesures oportunes per fer viable aquesta gestió. Però el govern local va concedir la concessió a una empresa privada que demanava, entre altres, el tancament d’estacionaments a menys d’1 km.

El pàrquing de l’Ordana és considerat per la coalició com una oportunitat per a caminar cap a un model de ciutat més sostenible i treballar una proposta la més beneficiosa i inclusiva possible per a Sant Joan, que faça els voltants del mercat més accessibles, sempre amb la visió de recuperar els carrers per a les persones i potenciar el comerç de proximitat.

“Volíem una gestió pública que ampliara les possibilitats de mobilitat i que fora un element per transformar el centre del poble. Amb la gestió privada defensada per Santiago Román ens trobem que tanquen pàrquings gratuïts. Una aposta que no transforma el poble i que només s’encamina al fet que una empresa obtinga més diners a costa dels nostres veïns i veïnes. Òbviament, amb Santiago Román, Sant Joan perd, guanya l’empresa privada”, afirma el portaveu Sergio Agueitos.

Recordem que Compromís va denunciar també els preus pactats amb el concessionari del pàrquing, que són més alts dels que hi ha al mercat actualment, i el no haver demanat responsabilitats ni rebre cap indemnització per un servei que no es va realitzar i per les despeses complementàries de les instal·lacions. Si s’haguera posat en funcionament des que es va acabar l’obra, l’Ajuntament haguera pogut rebre un cànon de 23.666.46 € anuals, més el benefici social i econòmic per a l’eix comercial i empresarial del nucli del municipi. Ara, es redueix en un 50% eixe cànon a la concessionària, és a dir, que en els deu pròxims anys s’ingressarà la meitat.

—————————————————————————————————————————————–

Compromís: “L’Ordana tiene que ser una oportunidad para beneficiar a Sant Joan y no a los intereses de empresas privadas”

El aumento de la superficie construida en Sant Joan y el consecuente crecimiento de la población ha hecho que las comunicaciones actuales generen graves problemas de movilidad, tanto para los peatones como para las personas que se desplazan en vehículos a motor, a causa de la congestión del tráfico de la Avda. Miguel Hernández, la escasez de opciones de transporte público o la falta de estacionamiento del centro urbano, entre otros.

Hoy Sant Joan cuenta con una zona de aparcamiento menos y con un parking subterráneo que todavía no se ha abierto. Una situación que el alcalde de Sant Joan aseguró que no ocurriría con la afirmación de que ningún aparcamiento sería cerrado por la puesta en funcionamiento del parking de l’Ordana. Pero Santi Román ha vuelto a mentir de forma descarada a la ciudadanía.

Los perjuicios que generan estas decisiones y la poca fiabilidad de las palabras del actual alcalde se traducen en un grave problema que Compromís Sant Joan denuncia y que pone de manifiesto que el actual gobierno local de derechas vuelve a beneficiar las empresas privadas y los intereses de los santjoaners salen una vez más perdiendo.

Ante la decisión de los propietarios del solar de La Moleta para acabar con la concesión del aparcamiento justamente ahora, tiene que llevar al Ajuntament a proponer alternativas y dotar al vecindario de soluciones, así como facilitar a los trabajadores del mercado de los sábados sus desplazamientos.

Hace once años que Compromís defiende una gestión pública del aparcamiento de l’Ordana en beneficio de los usuarios, pero el consistorio no optó por su gestión y no aprovechó la oportunidad de hacerlo cuando se autorizó la subasta. El grupo municipal incluso presentó una solicitud de expropiación del parking y todas las medidas oportunas para hacer viable esta gestión. Pero el gobierno local concedió la concesión a una empresa privada que pedía, entre otras, el cierre de estacionamientos a menos de 1 km.

El parking de l’Ordana es considerado por la coalición como una oportunidad para caminar hacia un modelo de ciudad más sostenible y trabajar una propuesta que sea lo más beneficiosa e inclusiva posible para Sant Joan, que haga los alrededores del mercado más accesibles, siempre con la visión de recuperar las calles para las personas y potenciar el comercio de proximidad.

“Queríamos una gestión pública que ampliara las posibilidades de movilidad y que fuera un elemento para transformar el centro del pueblo. Con la gestión privada defendida por Santiago Román nos encontramos que cierran parkings gratuitos. Una apuesta que no transforma el pueblo y que solo se encamina al hecho que una empresa obtenga más dinero a expensas de nuestros vecinos y vecinas. Obviamente, con Santiago Román, Sant Joan pierde, gana la empresa privada”, afirma el portavoz Sergio Agueitos.

Recordamos que Compromís denunció también los precios pactados con el concesionario del parking, que son más altos de los que hay en el mercado actualmente, y el no haber pedido responsabilidades ni recibir ninguna indemnización por un servicio que no se realizó y por los gastos complementarios de las instalaciones. Si se hubiera puesto en funcionamiento desde que se acabó la obra, el Ayuntamiento hubiera podido recibir un canon de 23.666.46 € anuales, más el beneficio social y económico para el eje comercial y empresarial del núcleo del municipio. Ahora, se reduce en un 50% ese canon a la concesionaria, es decir, que en los diez próximos años se ingresará la mitad.

Puedes ver también...

Compromís denuncia la falta de pressupostos municipals des de fa 3 anys, i alerta de les greus repercussions en l’economia municipal i la qualitat dels serveis públics municipals

El grup municipal de Compromís de Sant Joan denuncia el govern local per no presentar …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.