martes , 5 diciembre 2023
Inicio - Mutxamel Actual - COMPROMÍS PER MUTXAMEL PRESENTA UNA MOCIÓ PER A INSTAR EL GOVERN DE L’ESTAT A REGULAR DETERMINADES CIRCUMSTÀNCIES QUE AFAVORISQUEN EL DESPLEGAMENT DE LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS.

COMPROMÍS PER MUTXAMEL PRESENTA UNA MOCIÓ PER A INSTAR EL GOVERN DE L’ESTAT A REGULAR DETERMINADES CIRCUMSTÀNCIES QUE AFAVORISQUEN EL DESPLEGAMENT DE LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES LOCALS.

Des de Compromís defensem el reconeixement del dret a l’energia com a dret fonamental, per tant, la nostra acció política ha d’anar encaminada a respectar-lo, protegir-lo i garantir-lo.

Segons Lluís Pastor, portaveu de Compromís per Mutxamel, l’autoconsum basat en les energies renovables, com la fotovoltaica presenten una sèrie d’avantatges mediambientals, socials i econòmics que cal aprofitar.

Perquè permet aprofitar cobertes d’edificis i instal·lacions en les àrees urbanitzades, sense generar noves ocupacions de sòl no urbanitzable ni deteriorament de la biodiversitat i el paisatge. És més eficient, ja que s’eliminen les pèrdues d’energia pel transport de l’electricitat. Reduïx les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Permet reduir significativament la dependència del sistema elèctric centralitzat així com la factura de l’electricitat. Això suposa un important estalvi en la despesa familiar, millora la competitivitat de les empreses ja que abaratix els costos energètics; i, en el cas de les administracions públiques, eixa reducció de costos redunda en la disposició de més diners per poder dedicar-los a millorar els serveis públics que presten a la ciutadania. A més a més, les administracions locals, per exemple, poden derivar part de l’energia produïda a famílies en risc d’exclusió, assegurant el dret a l’energia com a un dret fonamental.

A més a més Conxi Martínez, regidora de Compromís per Mutxamel, manifesta que a banda del beneficis esmentats respecte de l’autoconsum, les comunitats energètiques locals i l’autoconsum col·lectiu “Permeten que persones que no compten amb superfícies per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques (o d’altra font d’energia renovable) puguen utilitzar la capacitat de generació instal·lada en altres edificis -públics o privats- que formen part de la comunitat energètica.

Generen una major equitat i cohesió social, per la participació directa en la presa de decisions i la independència respecte a l’oligopoli elèctric. A més a més, poden ser instruments potents per garantir els drets energètics de la ciutadania,

permetent la incorporació, a través de l’Ajuntament, per exemple, de persones en condicions de vulnerabilitat socioeconòmica, que d’altra manera es trobarien en situació de pobresa energètica, i estalvien a l’Ajuntament el cost de pagament d’eixes factures elèctriques a les quals les famílies no hi poden fer front”.

Puedes ver también...

Mutxamel celebra el Día de la Diversidad Funcional

El próximo día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las personas con …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *