martes , 6 junio 2023
Inicio - Sant Joan Actual - Compromís planteja que Fiscalia actue contra VOX per difamació

Compromís planteja que Fiscalia actue contra VOX per difamació

Compromís ha proposat un punt que es votarà al municipi de Sant Joan per a instar al Ministeri Fiscal que perseguisca totes aquelles accions, dirigides a difamar l’educació pública i els docents, que socaven la convivència pacífica i el respecte a la diversitat i a la llibertat, pilars bàsics de la democràcia.

Segons la formació, estem davant acusacions molt greus que es fan des de la malícia més absoluta i amb consciència de la falsedat de les afirmacions amb l’única intenció de trencar la convivència i desprestigiar una de les eines més potents de cohesió social i garant de la igualtat d’oportunitats de l’Estat del Benestar com és l’educació obligatòria i gratuïta. “ No podem normalitzar que s’acuse professionals docents de promoció de la pederàstia, la corrupció de menors o inclús la zoofília sense cap prova i amb total impunitat .

Açò és una imputació de delictes molts greus que no ens podem permetre com a societat. Estem parlant de les persones a les quals confiem els nostres fills i les nostres filles. Com a demòcrates, podem debatre qualsevol opinió, però açò és pura difamació basada en mentides i és l’Estat qui ha de vetllar per l’honor i la dignitat dels seus i les seues professionals” ha afirmat el portaveu del municipi santjoaner, Sergio Agueitos.

Des de Compromís, consideren que els valors de la llibertat, la igualtat i la diversitat sempre han estat presents en l’educació, ja que és una obligació constitucional. “ La societat a la qual aspirem és lliure, diversa i igualitària. Qui no defense això està fora de la Constitució ” al·leguen. És per això que defensen que este debat és un parany per a desprestigiar l’ensenyament públic i introduir la idea que als col·legis s’adoctrina, quan la realitat és que són espais diversos on s’aprén a pensar amb esperit crític. “És precisament això al que li tenen por: a una ciutadania lliure, crítica i autònoma de pensament” conclouen.

 


Compromís plantea que Fiscalía actúe contra VOX por difamación

Compromís ha propuesto un punto que se votará en el municipio de Sant Joan d’Alacant para instar al Ministerio Fiscal que persiga todas aquellas acciones, dirigidas a difamar la educación pública y los y las docentes, que socaven la convivencia pacífica y el respeto a la diversidad y a la libertad, pilares básicos de la democracia.

Según la formación, estamos ante acusaciones muy graves que se hacen desde la malicia más absoluta y con conciencia de la falsedad de las afirmaciones con la única intención de romper la convivencia y desprestigiar una de las herramientas más potentes de cohesión social y garante de la igualdad de oportunidades del Estado del Bienestar como es la educación obligatoria y gratuita. “No podemos normalizar que se acuse a profesionales de promoción de la pederastia, la corrupción de menores o incluso la zoofília sin ninguna prueba y con total impunidad. Esto es una imputación de delitos muy grave que no nos podemos permitir como sociedad. Estamos hablando de las personas a las que confiamos nuestros hijos e hijas. Como demócratas, podemos debatir cualquier opinión, pero esto es pura difamación basada en mentiras y es el Estado quien tiene que velar por el honor y la dignidad de sus profesionales” ha afirmado el portavoz del municipio santjoaner, Sergio Agueitos.

Desde Compromís, consideran que los valores de la libertad, la igualdad y la diversidad siempre han estado presentes en la educación, pues es una obligación constitucional. “La sociedad a la cual aspiramos es libre, diversa e igualitaria. Quien no defienda esto está fuera de la Constitución” alegan. Es por eso que señalan que este debate es una trampa para desprestigiar la enseñanza pública e introducir la idea de adoctrinamiento, cuando la realidad es que las escuelas son espacios plurales donde se aprende a pensar con espíritu crítico. “Es precisamente esto a lo que le tienen miedo: a una ciudadanía libre, crítica y autónoma de pensamiento” concluyen.

 

Puedes ver también...

El PP de Sant Joan recuperará Protección Civil para aumentar la seguridad en situaciones de emergencias

Santi Román: “El PSOE no ha hecho nada por promover la seguridad ciudadana y la …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *