sábado , 23 septiembre 2023
Inicio - Mutxamel Actual - Compromís proposa connectar Sant Joan i Alacant en TRAM en un trajecte de 20 minuts

Compromís proposa connectar Sant Joan i Alacant en TRAM en un trajecte de 20 minuts

Joan Baldoví i Aitana Mas han presentat la proposta juntament amb Joan Ramón Gomis i altres representants dels diferents municipis de la comarca.

El candidat a l’alcaldia de Sant Joan d’Alacant, Joan Ramón Gomis, ha defensat la proposta de mobilitat integral per a la comarca de L’Alacantí de Compromís juntament amb el candidat a la presidència Generalitat, Joan Baldoví, i la cap de llista per Alacant, Aitana Mas, en un acte on han participat també els candidats i candidates d’Alacant, Mutxamel, Sant Vicent i el Campello.

La mesura de la coalició valencianista dona resposta als problemes de mobilitat que arrossega històricament la comarca i que cada any es tornen més apressants. Aquest projecte servirà per a connectar Sant Joan i Mutxamel amb Alacant a través de l’Hospital de Sant Joan, en un trajecte de TRAM que no superaria els 30 minuts íntegrament i que unirà Sant Joan amb la capital en 20 minuts i que també connectaria al municipi amb la platja de Sant Joan.

Joan Ramón Gomis ha destacat que “es tracta d’una proposta realista que connecta Sant Joan amb Alacant i la resta de la comarca, inclosa la platja de Sant Joan”. El candidat de Compromís a l’alcaldia de Sant Joan també ha assenyalat que “aquesta és una reivindicació històrica que tenim intenció de fer realitat, perquè comptar amb una xarxa de transport públic eficaç que connecte de manera real i útil la comarca és vital per als plans de futur de Sant Joan i de les persones que viuen en el municipi”.

El projecte de mobilitat de Compromís per a les comarques del sud inclou tres noves línies del TRAM i la creació d’una Entitat metropolitana de Transport

L’aposta de Compromís es completa amb la creació de tres noves línies de TRAM: una que unirà la capital amb Sant Joan i Mutxamel, una segona que servirà per a vertebrar el centre de la ciutat d’Alacant amb els barris de Sant Blas, Los Angeles o La Tómbola, en una línia que connectarà a més amb la L2 que arriba a la Universitat, i una tercera proposta que enllaçarà els barris del sud de la ciutat de La Florida, Babel i Sant Gabriel.

Joan Baldoví ha explicat que a mitjà termini estendrà la línia de TRAM del litoral d’Alacant a través del passeig del Port i l’Esplanada. Així mateix, impulsarà la unificació de les línies que uneixen Alacant amb Dénia evitant el transbord a Benidorm. “No pot ser que es tarde més a arribar des d’Alacant a Dénia que a Madrid. La nostra proposta de mobilitat per a Alacant i les comarques del sud implica donar un impuls al transport sostenible en ferrocarril, tant en la mateixa ciutat i la seua comarca com en la resta de la província. El TRAM ha de connectar-se amb les rodalies del sud, xarxa de la qual reclamarem a l’Estat la seua gestió”, ha afirmat Baldoví, qui ja va aconseguir que el govern de Madrid posara en marxa totes les obres per a connectar Alacant i Elx amb l’aeroport.

D’altra banda, la cap de llista a les Corts i vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, ha indicat que per a gestionar tots aquests canvis “impulsarem des de la Generalitat la creació d’una Entitat Metropolitana de Transport que coordine tota l’àrea, establint una targeta única per a L’Alacantí. Aquesta entitat ens permetrà al seu torn reclamar a l’Estat que invertisca en la nostra mobilitat com ja fa en altres ciutats i crear una autèntica xarxa de transport sostenible que ens ajude a vertebrar aquestes comarques perquè la gent jove que vol connectar-se, viure i treballar al marge del cotxe puga anar on consideren de manera ràpida i eficient”.

—————————————————————————————————————————————–

Compromís propone conectar Sant Joan y Alacant en TRAM en un trayecto de 20 minutos

Joan Baldoví y Aitana Mas han presentado la propuesta junto a Joan Ramón Gomis y demás representantes de los diferentes municipios de la comarca

El candidato a la alcaldía de Sant Joan d’Alacant, Joan Ramón Gomis, ha defendido la propuesta de movilidad integral para la comarca de L’Alacantí de Compromís junto al candidato a la presidencia Generalitat, Joan Baldoví, y la cabeza de lista por Alacant, Aitana Mas, en un acto en el que también han participado los candidatos y candidatas de Alacant, Mutxamel, Sant Vicent i El Campello.

La medida de la coalición valencianista da respuesta a los problemas de movilidad que arrastra históricamente la comarca y que cada año se vuelven más acuciantes. Este proyecto servirá para conectar Sant Joan y Mutxamel con Alacant a través del Hospital de Sant Joan, en un trayecto de TRAM que no superaría los 30 minutos en su totalidad y que unirá Sant Joan con la capital en 20 minutos y que también conectaría al municipio con la playa de Sant Joan.

Joan Ramón Gomis ha destacado que “se trata de una propuesta realista que conecta a Sant Joan con Alacant y con el resto de la comarca, incluida la playa de Sant Joan”. El candidato de Compromís a la alcaldía de Sant Joan también ha señalado que “esta es una reivindicación histórica que tenemos intención de hacer realidad, ya que contar con una red de transporte público eficaz que conecte de manera real y útil la comarca es vital para los planes de futuro de Sant Joan y de las personas que viven en el municipio”.

El proyecto de movilidad de Compromís para las comarcas del sur incluye tres nuevas líneas del TRAM y la creación de una Entidad metropolitana de Transporte

La apuesta de Compromís se completa con la creación de tres nuevas líneas de TRAM: una que unirá la capital con Sant Joan y Mutxamel, una segunda que servirá para vertebrar el centro de la ciudad de Alacant con los barrios de San Blas, Los Ángeles o La Tómbola, en una línea que conectará además con la L2 que llega a la Universidad, y una tercera propuesta que enlazará los barrios del sur de la ciudad de La Florida, Babel y San Gabriel.

Joan Baldoví ha explicado que a medio plazo extenderá la línea de TRAM del litoral de Alacant a través del paseo del Puerto y la Explanada. Asimismo, impulsará la unificación de las líneas que unen Alacant con Dénia evitando el trasbordo en Benidorm. “No puede ser que se tarde más en llegar desde Alacat a Dénia que a Madrid. Nuestra propuesta de movilidad para Alacant y las comarcas del sur pasa por dar un impulso al transporte sostenible en ferrocarril, tanto en la propia ciudad y su comarca como en el resto de la provincia. El TRAM debe conectarse con los cercanías del sur, red de la que reclamaremos al Estado su gestión”, ha afirmado Baldoví, quien ya consiguió que el gobierno de Madrid pusiera en marcha todas las obras para conectar Alacant y Elche con el aeropuerto.

Por otro lado, la cabeza de lista a Les Corts y vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas, ha indicado que para gestionar todos estos cambios “impulsaremos desde la Generalitat la creación de una Entidad Metropolitana de Transporte que coordine toda el área, estableciendo una tarjeta única para L’Alacantí. Esta entidad nos permitirá a su vez reclamar al Estado que invierta en nuestra movilidad como ya hace en otras ciudades y crear una auténtica red de transporte sostenibles que nos ayude a vertebrar estas comarcas para que la gente joven que quiere conectarse, vivir y trabajar al margen del coche pueda ir donde consideren de manera rápida y eficiente”.

Puedes ver también...

Las Juventudes Socialistas de Sant Joan d’Alacant se presentan con un equipo comprometido y listo para el cambio

El acto de constitución tendrá lugar el próximo jueves 7 de septiembre en la Casa …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *