lunes , 26 septiembre 2022
Inicio - Sant Joan Actual - Compromís sol·licita que la finca «Lo del Comte» siga declarada BIC

Compromís sol·licita que la finca «Lo del Comte» siga declarada BIC

El grup municipal Compromís Sant Joan ha sol·licitat a la corporació municipal la iniciació de l’expedient que permeta presentar davant la Conselleria la declaració de  Bé d’Interés Cultural (BIC) de la finca La Paz.

Esta finca, més coneguda com «Lo del Comte» o «Casa Conde», és un dels millors exemples d’arquitectura neoclàssica del nostre territori i un dels pocs que formen part del patrimoni santjoaner. Ha estat estudiada per diversos investigadors, com l’arquitecte Santiago Varela, que certifiquen la qualitat arquitectònica d’una edificació que testifica l’esplendor del que va ser l’Horta d’Alacant.

La declaració de BIC suposaria una garantia afegida per a la seua conservació i un major grau de protecció, ja no sols per part de l’administració local sinó també per part de la Generalitat. Per això creuen des de Compromís que seria clau reconéixer la finca com a BIC amb la categoria de Monument i que s’incloga dins de la secció primera de l’Inventari General del Patrimoni de la Comunitat Valenciana.

“L’Administració Valenciana ha de tindre un paper actiu per facilitar la posada en valor de l’edificació i que permeta acollir-se als beneficis de l’ajuda de l’1,5% Cultural que convoca anualment el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana” assegura Sergio Agueitos, portaveu de la formació.

Actualment Lo de Comte és propietat de l’Ajuntament de Sant Joan i pel volum i la complexitat econòmica que suposa la recuperació de l’immoble, Compromís aposta per l’obtenció d’ajudes com a via raonable que permeta gaudir d’este bé col·lectivament “abans de penedir-nos per no haver actuat a temps”.

—————————————————————————————————————————————–

Compromís solicita que la finca «El de Conde» sea declarada BIC

El grupo municipal Compromís Sant Joan ha solicitado a la corporación municipal la iniciación del expediente que permita presentar ante la Consellería la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la finca La Paz.

Esta finca, más conocida como «El de Conde» o «Casa Conde», es uno de los mejores ejemplos de arquitectura neoclásica de nuestro territorio y uno de los pocos que forman parte del patrimonio santjoaner. Ha sido estudiada por varios investigadores, como el arquitecto Santiago Varela, que certifican la calidad arquitectónica de una edificación que atestigua el esplendor de lo que fue l’Horta de Alacant.

La declaración de BIC supondría una garantía añadida para su conservación y un mayor grado de protección, ya no solo por parte de la administración local sino también por parte de la Generalitat. Por este motivo desde Compromís creen que sería clave reconocer la finca como BIC con la categoría de Monumento y que se incluya dentro de la sección primera del Inventario General del Patrimonio de la Comunitat Valenciana.

“La Administración Valenciana tiene que tener un papel activo para facilitar la puesta en valor de la edificación y que permita acogerse a los beneficios de la ayuda del 1,5% Cultural que convoca anualmente el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana” asegura Sergio Agueitos, portavoz de la formación.

Actualmente la Casa Conde es propiedad del Ayuntamiento de Sant Joan y por el volumen y la complejidad económica que supone la recuperación del inmueble, Compromís apuesta por la obtención de ayudas como vía razonable que permita disfrutar de este bien colectivamente “antes de que nos arrepintamos por no haber actuado a tiempo”.

Puedes ver también...

Compromís torna a demanar una correcta actuació sobre l’arbrat de Sant Joan

Una vegada més, les santjoaneres i santjoaners han vist com els arbres d’alguns dels carrers …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *