OPINIÓN: «Diferent alcalde, mateixos problemes»

Hui fa 8 mesos que el PSOE li va donar l’alcaldia a Ciudadanos. Des de Compromís ja vam recordar aquell 17 de juliol de 2021 que Santiago Román era el regidor d’Hisenda que no va presentar un pressupost en 6 anys i que era un dels regidors que va impulsar el projecte fantasma de la UCAM, que ens ha costat a santjoaners i santjoaneres més de 100.000 euros a canvi de no res.

Huit mesos després, el pressupost que s’anava aprovar per a 2021, mai es va presentar, i l’esborrany de 2022 encara no ha vist la llum. Les mentides es podien contar per desenes: que si s’anava a aprovar els pressupostos de 2021 i 2022 abans del 31 de desembre, que si el plenari de pressupostos de 2021 seria el 8 d’octubre… I entre promesa i promesa, els problemes de Sant Joan han continuat sense resoldre.

Per exemple, la contracta de parcs i jardins està caducada des de 2017. I no és que Sant Joan puga presumir de la gestió de les seues zones verdes. ¿Era i és urgent renovar i adequar aquest servei a les necessitats actuals? Òbviament que sí. ¿Ha sigut una prioritat per a Santiago Román, responsable d’aquesta àrea? 5 anys caducada la contracta. Les dades parlen per si mateixa. Però és que, a més, després del temps que ha costat que aquesta licitació es preparara, ara resulta que hem d’esperar al nou pressupost per poder obrir la licitació, ja que la quantitat pressupostada actualment no és suficient. Solucions? Cap ni una. La modificació pressupostària ni es contempla, però bé que se fan per a altres necessitats. La situació d’irregularitat en què es troba aquesta contracta, que ara se suma a la nova contracta caducada en setembre de 2021 d’escoles esportives, no sembla preocupar a l’alcalde.

Altrament, sense pressupost no hi poden haver inversions, i això val per a fer qualsevol obra, però també per a adquisició de mobiliari o qualsevol altre actiu per a l’Ajuntament. Este és el motiu pel qual la Biblioteca no pot comprar llibres. De fet, la Biblioteca es va veure obligada a fer una publicació reivindicant la dotació pressupostària anual que li pertocaria. Així, sense pressupost, xiquets i xiquetes no poden accedir a noves històries o llibres de text. Les persones joves i adultes tampoc. La cultura tampoc sembla una prioritat per a Santiago Román.

A més a més, tancat l’exercici 2020, l’Ajuntament disposava de 7 milions d’euros en el banc morts de riure. Una quantitat més que sobrada per a adquirir i obrir el pàrquing de l’Ordana, però l’alcalde es nega. Aquests milions s’han aconseguit a base de NO executar els pressupostos. És a dir, tots els diners que haurien d’invertir-se en serveis socials, jardineria, millora dels carrers i altres serveis necessaris, no se gasten, passant així a engrossir una xifra tan inútil com aquesta. De fet, el romanent total de l’Ajuntament de Sant Joan arriba actualment als 13.846.841,50 euros.

Tot açò ens porta al problema de la falta d’execució del pressupost i les seues conseqüències. El sostre de despesa o «techo de gasto» limita la inversió anual de les Administracions Públiques. Aquesta se calcula aplicant la regla de gasto, la qual s’administra sobre la despesa efectiva realitzada l’any anterior. Posem un exemple: si per a l’any 2018, el teu pressupost era de 22 milions d’euros, però únicament executes 17 milions, el «techo de gasto» t’obliga a planificar per a 2019 un pressupost sobre la base de 17 milions d’euros més el percentatge que marque el Consejo de Ministros, que per a 2019 va ser un 4,4%, és a dir, uns 17,74 milions. Açò implica una reducció enorme del pressupost i de les possibilitats de despesa d’una Administració, i a Sant Joan hem arribat a vore els últims anys uns nivells d’execució pressupostària del 60%. Sort que, amb la pandèmia, aquestes regles financeres s’han suspés, però només fins a l’any 2023. S’acaba el temps i al senyor Román no pareix preocupar-li la situació.

Es fa urgent deixar de premiar els mals gestors polítics. Sant Joan necessita governants que milloren el deute, que escolten al veïnat de Benimagrell, que oferisquen certeses al nostre comerç de proximitat i als nostres veïns i veïnes que tenen problemes. S’ha d’impulsar immediatament l’obertura de l’Ordana, una millora dels serveis municipals, ampliar les zones verdes i d’esplai, la protecció del territori i el patrimoni natural i cultural i s’ha d’apostar decididament pel paradigma de la sostenibilitat i el bon viure. Sant Joan necessita referents materials, però també de simbòlics que llancen un missatge clar de cap a on es vol caminar.

 

Sergio Agueitos Soriano     

Portaveu del GM Compromís


 

Diferente alcalde, mismos problemas

Hoy hace 8 meses que el PSOE le dio la alcaldía a Ciudadanos. Desde Compromís ya recordamos aquel 17 de julio de 2021 que Santiago Román era el concejal de Hacienda que no presentó un presupuesto en 6 años y que era uno de los concejales que impulsó el proyecto fantasma de la UCAM, que nos ha costado a santjoaners y santjoaneres más de 100.000 euros a cambio de nada.

Ocho​ m​​eses después, el presupuesto​ ​que se iba aprobar para 2021, nunca se presentó, y el borrador de 2022 todavía no ha visto la luz. Las mentiras se podían contar por decenas: que si se iba a aprobar los presupuestos de 2021 y 2022 antes del 31 de diciembre, que si el pleno de presupuestos de 2021 sería el 8 de octubre… Y entre promesa y promesa, los problemas de Sant Joan han continuado sin resolver.

Por ejemplo, la contrata de parques y jardines está caducada desde 2017. Y no es que Sant Joan pueda presumir de la gestión de sus zonas verdes. ¿Era y es urgente renovar y adecuar este servicio a las necesidades actuales? Obviamente, sí. ¿Ha sido una prioridad para Santiago Román, responsable de esta área? 5 años caducada la contrata. Los datos hablan por sí mismos. Pero es que, además, después del tiempo que ha costado que esta licitación se preparara, ahora resulta que tenemos que esperar al nuevo presupuesto para poder iniciar la licitación, puesto que la cantidad presupuestada actualmente no es suficiente. ¿Soluciones? Ni una. La modificación presupuestaria ni se contempla, pero bien que se hace para otras cosas. La situación de irregularidad en que se encuentra esta contrata, que ahora se suma en la nueva contrata caducada en septiembre de 2021 de escuelas deportivas, no parece preocupar al alcalde.

Por otra parte, sin presupuesto no puede haber inversiones, y esto vale para hacer cualquier obra, pero también para adquisición de mobiliario o cualquier otro activo para el Ayuntamiento. Este es el motivo por el cual la Biblioteca no puede comprar libros. De hecho, la Biblioteca se vio obligada a hacer una publicación reivindicando la dotación presupuestaria anual que le correspondería. Así, sin presupuesto, niños y niñas no pueden acceder a nuevas historias o libros de texto. Las persones jóvenes y adultas tampoco. La cultura tampoco parece una prioridad para Santiago Román.

Además, cerrado el ejercicio 2020, el Ayuntamiento disponía de 7 millones de euros en el banco muertos de la risa. Una cantidad más que sobrada para adquirir y abrir el parking de la Ordana, pero el alcalde se niega. Estos millones se han conseguido a base de NO ejecutar los presupuestos. Es decir, todo el dinero que tendría que invertirse en servicios sociales, jardinería, mejora de las calles y otros servicios necesarios, no se gastan, pasando así a engrosar una cifra tan inútil como esta. De hecho, el remanente total del Ayuntamiento de Sant Joan llega actualmente a los 13.846.841,50 euros.

Todo esto nos lleva al problema de la falta de ejecución del presupuesto y sus consecuencias. El techo de gasto limita la inversión anual de las Administraciones Públicas. Esta se calcula aplicando la regla de gasto, la cual se administra sobre el gasto efectivo realizado el año anterior. Pongamos un ejemplo: si para el año 2018, tu presupuesto era de 22 millones de euros, pero únicamente ejecutas 17 millones, el techo de gasto te obliga a planificar para 2019 un presupuesto en base a 17 millones de euros más el porcentaje que marcó el Consejo de Ministros, que para 2019 fue un 4,4%, es decir, unos 17,74 millones. Esto implica una reducción enorme del presupuesto y de las posibilidades de gasto de una Administración, y en Sant Joan hemos llegado a ver los últimos años unos niveles de ejecución presupuestaria del 60%. Suerte que, con la pandemia, estas reglas financieras se han suspendido, pero solo hasta el año 2023. Se acaba el tiempo y al señor Román no pare preocuparle la situación.

Se hace urgente dejar de premiar los malos gestores políticos. Sant Joan necesita gobernantes que mejoren la deuda, que escuchen al vecindario de Benimagrell, que ofrezcan certezas a nuestro comercio de proximidad y a nuestros vecinos y vecinas que tienen problemas. Se debe impulsar inmediatamente la apertura de la Ordana, una mejora de los servicios municipales, ampliar las zonas verdes y de recreo, la protección del territorio y el patrimonio natural y cultural y se tiene que apostar decididamente por el paradigma de la sostenibilidad y el buen vivir. Sant Joan necesita referentes materiales, pero también simbólicos que lancen un mensaje claro de hacia dónde se quiere caminar.

 

Sergio Agueitos Soriano

Portaveu del GM Compromís

Puedes ver también...

Compromís denuncia la falta de pressupostos municipals des de fa 3 anys, i alerta de les greus repercussions en l’economia municipal i la qualitat dels serveis públics municipals

El grup municipal de Compromís de Sant Joan denuncia el govern local per no presentar …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.