viernes , 22 septiembre 2023
Inicio - Sant Joan Actual - Compromis proposa mesures per no deixar ningú enrere davant la crisi de la COVID-19

Compromis proposa mesures per no deixar ningú enrere davant la crisi de la COVID-19

La crisi de la COVID-19 és un desafiament per al conjunt de la societat, també per a les

administracions públiques, que tenen el repte de no deixar ningú enrere durant esta crisi

sanitària, social i econòmica. A principi d’esta situació de confinament, des del Grup Municipal de

Compromís vam fer una sèrie de propostes que a hores d’ara necessiten ser ampliades, degut

tant a l’evolució mateixa de la realitat com per les diverses mesures aprovades pels diversos

governs territorials. Per tot això, Compromís Sant Joan trasllada al govern municipal les següents

mesures per combatre l’efecte de l’actual situació de la crisi:

MESURES DE BON GOVERN

– Dur a terme els plens, comissions, Juntes de Govern i reunions d’altres òrgans col·legiats

de forma telemàtica i amb la normalitat esperada respecte de la redacció dels punts del

dia, excepte d’aquelles propostes que puguen suposar un risc per als drets fonamentals

dels administradors.

– Revisar totes les partides pressupostàries, fent el càlcul especialment sobre aquelles que

es preveu que no es gastaran, per tal d’impulsar mesures extraordinàries de resposta a la

crisi.

– Impulsar la realització de projectes i estudis que puguen servir de base per a les

inversions i contractacions del 2021, davant el fet que ara no es pot licitar.

– Dimensionar les actuacions i possibles sancions per part de les policies locals, en atenció

a la situació actual. Estem davant d’una crisi sanitària, no d’una guerra.

MESURES ECONÒMIQUES I FISCALS

– Ajornar els períodes de pagament d’impostos municipals (IBI, ITVM, fem, ocupació de via

pública, plusvàlues).

– Bonificar impostos i taxes a xicotetes empreses locals en compensació pel període

d’inactivitat provocat pel decret d’estat d’alarma: ocupació via pública, fem, etc.

– Bonificar o reduir les taxes relacionades amb la posada en marxa de noves activitats:

tramitació d’expedients, llicències obertura, etc.

– Concedir ajudes directes a autònoms i PIMEs, tenint en compte altres ajudes, de manera

que entre totes les administracions es puga arribar a la major quantitat de persones i

empreses beneficiàries.

– Oferir un servei de repartiment a domicili i fer accions de promoció i sensibilització actives

del comerç de proximitat: campanyes, promocions, publicitat, etc. Reconèixer i reforçar el

paper del comerç local, també des de l’actuació policial, no prohibint a les persones

acudir al petit comerç.

– Oferir ajudes i assessorament a les xicotetes empreses per posar en marxa la venda

on-line: difusió per xarxes socials i noves tecnologies de les mercaderies de proximitat,

peix de llotja, fruita i verdura de la zona, etc.

– Posar en marxa un gabinet d’assessorament a autònoms i PIMEs per a la sol·licitud

d’ajudes autonòmiques i estatals. També un servei d’assessorament laboral.

– Impulsar la despesa social mitjançant bons, targetes moneder o d’altres vies, de manera

que es gestionen a través del comerç local. En aquest sentit, vincular les ajudes, beques i

altres iniciatives de despesa per a compres en material social, escolar, etc., a través del

comerç local de proximitat.

– Fer partícips de la confecció del pla de recuperació econòmica de Sant Joan a

organitzacions empresarials (associació de comerciants, associació de venedors

ambulants…), associacions de consumidors i usuaris, agents del teixit cultural i productiu

artesanal, agents sindicals, etc… per tal de posar damunt de la taula les diferents

mesures que puguen reactivar l’economia local.

MESURES SOCIALS

– Augmentar les partides pressupostàries per emergència social.

– Obrir borses de treball temporal per a treballs compatibles amb l’estat d’alarma: neteja

viària, treballs de manteniment de zones verdes, manteniment d’instal·lacions, etc.

– Garantir l’accés a internet a les famílies que no poden accedir-hi (i dispositius adients), ja

que la socialització en gran part es realitza per aquesta via, d’igual manera que el treball i

la formació educativa.

– Oferir ajudes escolars per poder seguir les classes on-line, que haurien de ser

incompatibles amb les tablets amb connexió a internet proporcionades per la Conselleria,

per així arribar a la major quantitat possible d’alumnes.

– Ampliar el SAD més enllà de les ajudes atorgades per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques

Inclusives.

– Crear protocols contra la violència masclista específics per a la situació de confinament.

Garantir la seua creació i aplicació mitjançant la contractació immediata de l’agent

d’igualtat, una psicòloga i un servei d’atenció jurídica.

– Llançar una oferta on-line amb programació cultural en valencià i castellà, per així donar

major diversitat d’esplai al confinament i evitar el major nombre d’anul·lacions de

contractes de l’àmbit cultural.

MESURES MEDIAMBIENTALS I DE SALUT PÚBLICA

– Recuperar el programa Llars Verdes per tal d’ajudar a les famílies a viure en casa de

manera més sostenible, estalviant també part de la seua despesa.

– Impulsar a nivell municipal iniciatives tendents a reduir les emissions de CO2 i d’altres

gasos i partícules contaminants, en especial les que poden agravar els efectes de la

pandèmia.

– Realitzar campanyes per a l’ús responsable de l’aigua i la reducció en la generació de

residus, especialment adreçades a la situació de confinament.

– Garantir l’alimentació i manteniment de les colònies felines mitjançant el

desenvolupament de decret que autoritzen a les persones encarregades de cada colònia

en compliment dels articles….

– Elaborar un protocol de repartiment d’EPIs per a treballadores municipals i per a tota la

població, principalment dirigit al moment de l’eixida del confinament.

Tot allò que s’ha proposat anteriorment es trasllada a l’equip de govern a l’empara el que es

disposa en l’art. 97/6 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats locals en

relació amb l’article 56.2 de la Llei de Bases de Règim Local per part del portaveu de Grup

Municipal Compromís.

Sergio Agueitos Soriano

Grup Municipal Compromís

Puedes ver también...

Las Juventudes Socialistas de Sant Joan d’Alacant se presentan con un equipo comprometido y listo para el cambio

El acto de constitución tendrá lugar el próximo jueves 7 de septiembre en la Casa …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *