«Un pacte que requerirá mirada llarga»

Sant Joan està patint una situació terrible mai viscuda. El nostre poble té un potent sector terciari, però també una important temporalitat. Ho podem observar en la davallada d’altes en la Seguretat Social del mes de març, que va ser del 22,5%, la més alta de la comarca de l’Alacantí (a hores d’ara encara no disposem de dades sobre abril). Aquesta situació d’extrema gravetat necessitava una resposta urgent que des de Compromís vam reclamar només començar la crisi sanitària, puix ja sabíem que es traduiria en una crisi social i econòmica.

És per això que després d’observar la lentitud amb què es desenvolupaven les decisions a l’àmbit local, vam sol·licitar reunions periòdiques per tractar la crisi de la COVID-19 i vam presentar una bateria de propostes en la línia de garantir el benestar de les famílies, la supervivència i transformació del comerç de proximitat, el suport al món de la cultura i la necessària transició ecològica del nostre municipi. Ja en eixe moment parlàvem d'»una estratègia comuna per a transmetre confiança al nostre poble» i avisàvem que «ens hem d’avançar a les problemàtiques que puguen sorgir i l’Ajuntament ha de mostrar-se més útil que mai». Teníem molt clar quin era el camí.

Després de setmanes i d’algun titular que evidenciava disparitat de criteris dins el mateix govern de PSOE-Ciudadanos, vam celebrar que el consistori s’obrira a un acord municipal a finals d’abril. Fou una setmana de reunions i negociacions interessants, on l’ànim general va ser el de trobar punts en comú per tal d’atendre l’emergència social i econòmica. 

Des de Compromís hauríem sigut més ambiciosos quant als plantejaments de reconstrucció, amb una visió clara dels projectes de transformació urbana que calia per a garantir distàncies de seguretat, però també per a atraure més persones als comerços del poble de Sant Joan (remodelacions de carrers, estudis de peatonalització, etc); les inversions per a recuperar patrimoni com l’antic IES Lloixa, el suport a les PIMEs en la seua modernització, el desenvolupament d’estratègies que reviscolen comercialment barris com Canyaret i el poble de Benimagrell o el desplegament de les polítiques mediambientals com un eix vertebral, ja que la contaminació s’ha demostrat un dels factors perjudicials en el desenvolupament de la malaltia del coronavirus. 

Quant a l’economia, cal un repensament especialment seriós. Aquesta crisi ens ha posat davant l’espill i ens ha mostrat les nostres febleses. No podem tirar endavant irreflexivament des de l’encabotament en un model caduc i amb projectes de fa més d’una dècada. Aquesta reconsideració en Sant Joan s’hauria de fer en companyia del teixit productiu santjoaner i de la ciutadania, però també de la Conselleria d’Economia Sostenible, amb Rafa Climent al capdavant i el seu compromís per caminar cap a un model sostenible més democràtic i més just socialment.

En qualsevol dels casos, des del nostre plantejament hem aportat nombroses mesures fiscals, socials, de garantia i impuls en la contractació pública i els plans d’ocupació, mesures econòmiques per a autònoms i PiMEs i un últim punt que fa referència a la necessitat d’impulsar polítiques contra el canvi climàtic. D’inici, aquest document trasllada una resposta molt diferent de la mostrada davant la crisi de 2008, on va imperar la contenció pressupostària i les retallades en un moment de contracció econòmica. En aquest cas, hem apostat per la inversió pública i la reivindicació de l’autonomia municipal, i això curiosament ens ho podem permetre gràcies al gran treball realitzat des de Compromís durant l’anterior legislatura, amb Llorenç Roman com a regidor d’Hisenda

Per això no és d’estranyar que la dreta no es trobara massa còmoda amb aquest plantejament i els grups municipals de Ciudadanos i VOX intentaren a última hora imposar una nova baixada de l’IBI (eixe impost que paguen més els que més tenen) i demanaren llevar la referència a les polítiques mediambientals en un intent de rebentar un acord milionari per al poble de Sant Joan. ¿Es pot ser més irresponsable? Certament, no. Aquest acte de deslleialtat absoluta i ego sobredesmesurat que intentava posar els seus interessos de partit per damunt de l’interés comú va ser denunciat per Compromís en el darrer plenari.

En definitiva, el risc que aquest acord siga boicotejat per una part del mateix govern és real. Tanmateix, des de Compromís romandrem atents i monitorarem cada decisió de l’executiu municipal, perquè el que està en joc és la nostra salut i benestar. A més, seguirem plantejant mesures que transcendixen aquest pacte, puix aquesta crisi ha de ser una oportunitat per a enfortir el nostre comerç de proximitat, les nostres relacions interpersonals i la nostra convivència amb l’entorn. Cuidar-nos uns a altres, cuidar la salut, les nostres vides… Les cures mai havien estat al centre del debat públic com ara, si ben és cert que sempre han estat la part més important de la societat, perquè sense elles ni l’economia ni el món funcionarien.

Sergio Agueitos Soriano. Portaveu del Grup Municipal Compromís Sant Joan.

 


«Un pacto de mirada larga»

Sant Joan esta sufriendo una situación terrible nunca vivida. Nuestro pueblo tiene un potente sector terciario, pero también una importante temporalidad. Lo podemos observar en la bajada de altas en la Seguridad Social del mes de marzo, que fueron del 22.5%, la más alta de la comarca de l’Alacantí ( todavía no disponemos de datos sobre abril). Esta situación de extrema gravedad necesitaba una respuesta urgente que desde Compromís reclamamos nada más empezar la crisis sanitaria, ya que sabíamos que se traduciría en una crisis social y económica.

Es por eso que, después de observar la lentitud con la que se desarrollaban las decisiones en el ámbito local, solicitamos reuniones periódicas para tratar la crisis de la Covid-19 y presentamos una batería de propuestas en la línea de garantizar el bienestar de las familias, la supervivencia y transformación del comercio de proximidad, el soporte al mundo de la cultura y la necesaria transición ecológica de nuestro municipio. Ya en ese momento hablábamos de «una estrategia común para transmitir confianza a nuestro pueblo»y avisamos que «nos debíamos de avanzar a las problemáticas que puedan surgir y el Ayuntamiento ha de mostrarse más útil que nunca». Teníamos muy claro cual era el camino.

Después de semanas y de algún titular que evidenciaba la disparidad de criterios dentro del mismo gobierno PSOE-Ciudadanos, celebramos que el consistorio se abriera a un acuerdo municipal a finales de abril. Fue una semana de reuniones y negociaciones interesantes, donde el ánimo general fue el de encontrar puntos en común con tal de atender la emergencia social y económica.

Desde Compromís habríamos sido más ambiciosos en cuando a los planteamientos de reconstrucción, con una visión clara de los proyectos de transformación urbana que hacía falta para garantizar distancias de seguridad, pero también para atraer más personas a los comercios del pueblo de Sant Joan (remodelaciones de calles, estudios de peatonalización, ect); las inversiones para recuperar patrimonio como el antiguo IES Lloixa, el apoyo a las PYMEs en su modernización, el desarrollo de estrategias que reviven comercialmente barrios como Canyaret y el pueblo de Benimagrell o el despliegue de las políticas medioambientales como un eje vertebral, ya que la contaminación se ha demostrado uno de los factores perjudiciales en el desarrollo de la enfermedad del coronavirus.

Respecto a la economía, hace falta un pensamiento especialmente serio. Esta crisis nos ha puesto delante del espejo y nos ha mostrado nuestra debilidades. No podemos tirar adelante irreflexivamente desde el encabezamiento en un modelo caduco y con proyectes de hace más de una década. Esta reconsideración en Sant Joan se habría de hacer en compañía del tejido productivo santjoaner y de la ciudadanía, pero también de la Conselleria de Economía Sostenible, con Rafa Climent al frente y su compromiso para caminar hacia un modelo sostenible más democrático y más justo socialmente.

En cualquiera de sus casos, desde nuestro planteamiento hemos aportada numerosas medidas fiscales, sociales, de garantía e impulso en la contratación pública y los planes de ocupación, medidas económicas para autónomos y PYMEs y un último punto que hace referencia a la necesidad de impulsar políticas contra el cambio climático. De inicio, este documento traslada una respuesta muy diferente de la muestra delante de la crisis de 2008, donde imperó la contención presupuestaria y los recortes en un momento de contracción económica. En este caso, hemos apostado por la inversión pública y la reivindicación de la autonomía municipal, y eso curiosamente nos lo podemos permitir gracias al gran trabajo realizado desde Compromís, con LLorenç Román como concejal de Hacienda. 

Por eso, no es de extrañar que la derecha no se encontrara muy cómoda con este planteamiento y los grupos municipales de Ciuadanos y VOX intentaron a última hora imponer una nueva bajada del IBI (ese impuesto que pagan más los que más tienen) y pidieron quitar la referencia a las políticas medioambientales en un intento de reventar un acuerdo millonario para el pueblo de Sant Joan. ¿Se puede ser más irresponsable? Ciertamente, no. Este acto de deslealtad absoluta y ego sobredesmesurado que intentaba poner sus intereses de partido por encima del interés común fue denunciado por Compromís en el pleno anterior.

En definitiva, el riesgo de que este acuerdo sea boicoteado por una parte del mismo gobierno es real. Aún así, desde Compromís permaneceremos atentos y monitorizaremos cada decisión del ejecutivo municipal, porque el que está en juego es nuestra salud y bienestar. Además, seguiremos planteando medidas que trascienden este pacto, como que esta crisis ha de ser una oportunidad para fortalecer nuestro comercio de proximidad, nuestras relaciones interpersonales y nuestra convivencia con el entorno. Cuidarnos unos a otros, cuidar de la saludad, nuestras vidas…Las curas nunca habían estado al centro del debate público como ahora, si bien es cierto que siempre han sido la parte más importante de la sociedad, porque sin ellas ni la economía ni el mundo funcionarían.

Sergio Agueitos Soriano. Portavoz del Grupo Municipal Compromís Sant Joan.

 

Puedes ver también...

El Ayuntamiento aprueba por unanimidad el Plan de Colonias Felinas de Sant Joan

La concejala de Sanidad, Julia Parra destaca el consenso logrado para aprobar un plan que …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Sahifa Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.